Reviews of hostels in Belgium

10 hostels in Brussels (Bruxelles, Brussel)
8 hostels in Antwerp (Antwerpen)
8 hostels in Bruges (Brugge)
3 hostels in Ghent (Gent)
1 hostel in Kortrijk
1 hostel in Ostend (Oostende)