Reviews of hostels in PerugiaPerugia Farmhouse Hostel
Strada Torre Poggio 4, 06100 Perugia
Tel (0339) 5620005
Ostello di Perugia
Via Bontempi 13, 06122 Perugia
Tel (075) 572 28 80
(6)
Ostello Mario Spagnoli
Via Cortonese 4, 06127 Perugia (Perugia)
Tel (075) 5011366
(5)
Ostello Ponte Felcino
Via Maniconi 97, 06077 Perugia (Perugia)
Tel (075) 5913991