Reviews of hostels in Belgium

18 hostels in Brussels (Bruxelles, Brussel)
10 hostels in Antwerp (Antwerpen)
8 hostels in Bruges (Brugge)
8 hostels in Ghent (Gent)
1 hostel in Kortrijk
1 hostel in Ostend (Oostende)