Reviews of hostels in ÄlmhultSTF Hostel Älmhult
Sjöstugans Camping, Bökhult, 34394 Älmhult
Tel (0476) 716 00