Reviews of hostels in El MasnouAlberg Josep M. Batista i Roca
Avinguda dels Senyors Cusí i Fortunet 52, 08320 Masnou
Tel 93 555 56 00