Reviews of hostels in HaridwarHaridwar Youth Hostel
c/o Hotel Sant, Sant Kabir Marg, near Uco Bank, Shravan Nath Nagar, Haridwar
Tel (01334) 227534