Reviews of hostels in HiyoshiFukiagehama Youth Hostel
901 Hioki, Hiyoshi-cho, Hioki-gun, Kagoshima-ken, Kyushu 899-3101
Tel (099) 292 3455