Reviews of hostels in KålleredSTF Hostel Mölndal/Torrekulla
Nyhagenvägen, 42835 Kållered
Tel (031) 795 14 95