Reviews of hostels in Kijima-DairaKoshasanroku Miyukinomori
3783-12 Kami-Kijima, Kijima-Daira-mura, Shimo-Takai-gun, Nagano-ken, Chubu 389-2303
Tel (0269) 82 4551