Reviews of hostels in KitakataAizu no sato
36 Hatakeda, Kofune, Aizu-shiokawa-cho, Kitakata-shi, Fukishima-ken, Tohoku 969-3532
Tel (0241) 27 2054