Reviews of hostels in KoshuKatsunuma Budokyo
861-2 Hishiyama, Katsunuma-Cho, Koshu-shi, Yamanashi-ken, Kanto 409-1302
Tel (0553) 20 4733