Reviews of hostels in NaganoZenkoji Kyojuin
Zenkoji-nai, 479 Motoyoshi-cho, Nagano-shi, Nagano-ken, Chubu 380-0851
Tel (026) 232 2768
Togakushi Kogen Yokokura
3347 Togakushi Nakamori, Nagano-shi, Nagano-ken, Chubu 381-4100
Tel (026) 254 2030