Reviews of hostels in NakatsuYamakuniya
1933-1 Sogi, Honyabakei-machi, Nakatsu-shi, Oita-ken, Kyushu 871-0202
Tel (0979) 52 2008