Reviews of hostels in NasuNasu Highland Resort
798-327 Takaku-Otsu, Nasu-machi, Nasu-gun, Tochigi-ken, Kanto 325-0303
Tel (0287) 69 6336