Reviews of hostels in Odessa (Odesa, Оде́сса)



Antony's Home
45 Troitskaya str., Odessa
Kovalevsky International Hostel-Apartment
28, Kovalevskoho, apt. 6, Odessa
Tel 098 26 36 506
Admiral International Apartment-Hostel
Admiralskyi prospect 37, Odessa
Tel 098 26 36 506
The Duke Hostel
25 Ekaterininskaya, Level 3, Odessa, Ukraine
Black Sea Backpackers
25 Ekaterininskaya, Level 2, #2, Odessa 65000
Tel 487 252 200
(1)
Luzanovka International Hostel
247 Nikolaevskaya road (doroga), Level 1, Odessa
Tel (048) 755 57 19