Reviews of hostels in OtsuGuest House AN (Otsu Back Packers House)
2-10-35 Nakasyo, Otsu, Shiga prefecture 520-0837
Tel 077 523 0869
Wanihama Seinen-Kaikan
403 Minami-hama, Wani, Otsu-shi, Shiga-ken, Kansai 520-0523
Tel (077) 594 4203
Saikyoji
5-13-1 Sakamoto, Õtsu-shi, Shiga-ken, Kansai 520-0113
Tel (077) 578 0013