Reviews of hostels in PalitanaHotel Sumeru
D/59 Dr Naleshwar Mahadu, Palitana
Tel (02848) 252327
Hotel Shravak
Palitana, Gujarat
Tel (02848) 252428