Reviews of hostels in Portorož (Portorose)Portoroz Youth Hostel
Sentjane 25, 6320 Portoroz
Tel 040 752660