Reviews of hostels in ShakotanShakotan
297 Yobetsu-cho, Shakotan-cho, Shakotan-gun, Hokkaido, 046-0322
Tel (0135) 46 5051
Refore Shakotan
444-7 Fumi-cho, Shakotan-cho, Shakotan-gun, Hokkaido 046-0202
Tel (0135) 44 3277