Reviews of hostels in ShirakoKujukurihama Shirako
2722 Sorigane, Shirako-machi, Chosei- gun, Chiba-ken, Kanto 299-4203
Tel (0475) 33 2254