Reviews of hostels in Slyudyanka (Слюдянка)Hostel Slyudyanka
Shcolnaya street 10, Apartment 7, Slyudyanka