Reviews of hostels in StratfordStratford Kiwi Motels & Holiday Park
10 Page Street, Stratford
Tel (06) 765 6440
(1)
Taranaki Accommodation Lodge
7 Romeo Street, Stratford
Tel (06) 765 5444
(3)