Reviews of hostels in TakamatsuTakamatsu Sakika
6-9 Hyaken-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken, Shikoku 760-0046
Tel (087) 822 2111