Reviews of hostels in VaranasiVishnu Rest House
Pandhey Ghat, Varanasi
Tel (0542) 2450206
Yogi Lodge
Kalika Gali, Varanasi
Tel (0542) 2392588