Reviews of hostels in YasuOmi Kibougaoka
Bunka-koen-mae, 978 Kita-zakura, Yasu-shi, Shiga-ken, Kansai 520-2321
Tel (077) 587 2201